Space Cowboy

Space cowboy

  • genre: Documentary
  • length: 52 minút
  • premiere: 2021
  • director: Lukáš Teren
  • writer: Anna Fifíková, Lukáš Teren
  • producent: Monika Lošťáková, Super film (SK)
  • co-producent: Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Slovenskú filmový ústav (SK)
  • Supported: Audiovisual fund