Super film is an independent production company based in Bratislava and founded in 2015 by Simona Hrušovská and Veronika Kocourková. Super film is mainly focused on animated and educational film projects for children and young adults.

Super film je mladá produkčná spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorú v roku 2015 spoluzaložili Veronika Kocourková a Simona Hrušovská. Super film sa primárne venuje animovaným a edukatívnym filmovým projektom pre detského a mladého diváka.